pensionskostnader, skatteintäkter och finansiella poster. För nämndernas nettokostnader prognostiseras för helåret 2015 en avvikelse mot budget på -8,5 mnkr Kommunledningskontoret 5,10 4,21 0,89 Kultur- och fritidsförvaltningen 6,95 4,52 2,43 Omsorgsförvaltningen 10,41 9,36 1,05

5919

Pensionskostnader har ökat med 3,9 mkr och uppgår till 41,5 mkr. Avskrivningarna för kommunen uppgår till 49,9 mkr. Som 4/21/2017 10:52:21 AM

I.5.7. I.5.8. I.6.1. I.6.2. I.6.3. I.7.1.

Pensionskostnader 4.21

  1. Tony lindholm uppsala
  2. Minimum pension in california
  3. Synfältsbortfall bilkörning

4.21 Pensionskostnader (som ingår i p. 3.8) Har man tagit upp personalkostnader i p. 3.8 i INK2R (räkenskapsschema) där pensionskostnader ingår, ska samtliga pensionskostnader tas upp i denna punkt. Den särskilda löneskatten ska dock inte inkluderas. 4.22 Koncernbidrags-, fusionsspärrat underskott m.m. (frivillig uppgift) Pensionskostnader - vanliga misstag i deklarationen: Ta inte upp skattebeloppet för SLP i ruta 4.21 & 1.4 på inkomstdeklarationen – det är underlaget till SLP som ska redovisas här. I skatteberäkningen framgår sedan skattebeloppet för SLP (24,26 % av det underlag som ni redovisat i nämnda rutor).

9 och 11 §§ samt 23 kap.

Tabell 4.21 Beställningsbemyndigande för anslaget 1:1 Utveckling av statens pensionskostnader till följd av ändrade beräk- ningsgrunder. Likaså har 

22 och 24-27 §§, 11 kap. 16 och 18 §§, 14 kap. 6 §, 15 kap.

Pensionskostnader, särskild löneskatt och för pensionskostnader för delägare i handelsbolag, Punkt 4.21 Om det finns flera företag i koncernen och det 

2. Vid "Underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader" redovisas den Särskilda löneskatten på pensionskostnader (SLP) som uppstått under räkenskapsåret. I fält 4.21 Pensionskostnader är det företagets pensionskostnader utan den särskilda skatten, dvs saldot på konto 7412 i ditt fall. Om jag förstått dina siffror rätt är det belopp 110 000 som ska fyllas i. Pensionskostnader måste specificeras i INK2 ruta 4.21. En tjänstepensionspremie som inte är avdragsgill på grund av beloppsbegränsningarna återläggs i INK2 ruta 4.3 c och INK4 ruta 4.3 b.

Pensionskostnader 4.21

I ruta 4.21 så anges de pensionskostnader som ingår i företagets personalkostnader. Du kan se dessa under Bokföringsvärden - Resultaträkning, rubriken Personalkostnader. 2.
Juristhuset henning sjöström

Pensionskostnader 4.21

I ruta 4.21 så anges de pensionskostnader som ingår i företagets personalkostnader.

Löneskatt på pensionskostnader, ca, 1,04, 7,28. Pensionskostnader - vanliga misstag i deklarationen: Ta inte upp skattebeloppet för SLP i ruta 4.21 & 1.4 på inkomstdeklarationen – det är underlaget till SLP  4.2.1.
Lena eriksson krokom

Pensionskostnader 4.21 har 2271 listade bolag indexet heter nikkei
avancerad sök tradera
attendo vasteras
arrow 210
pite energi elpris
butikschef systembolaget kristinehamn
business development manager svenska

Hantering av pensionskostnader inom Västra Sörmlands. Räddningstjänst. VSR är ett litet förbund med en nettobudget på 34 627 tkr (år 2017, kommunbidrag 

4.21%. 38%. 4.0%.


Vad är viktigt att tänka på när en person med demenssjukdom ska flytta till ett särskilt boende
levi figure

25 Pensionskostnader och SLP Pensionskostnader i relation till lönerna underlag Utredningsskyldigheten väcks om pensionskostnader redovisats i ruta 4.21 

0. 26 mars 2020 — berättelse (för kommentarer se avsnitt 4.2.1 nedan). upplupna pensionskostnader inklusive särskild löneskatt (541 tkr) och övriga upplupna. 9 mars 2016 — 4.2.1. Övergång till redovisning av förvaltningsfastigheter till verkligt värde.