Regelverk. Regelverket vid Umeå universitet består av samtliga universitetsgemensamma styrdokument. Dessa styrdokument ska kategoriseras som regel, handläggningsordning, plan eller policy och fastställs genom beslut av rektor eller universitetsstyrelse. Arkiv och diarium. Beslutsstruktur, delegation och organisation. Ekonomi och redovisning.

5806

Tillämpningen av de nya K-regelverken blev tvingande från och med 1 januari 2014. För mindre aktiebolag stod valet mellan det regelbaserade regelverket K2 och det principbaserade regelverket K3.

De nya reglerna innebär bland annat ett fast sista betalningsdatum (10 juni och 10 december) för nya studenter, att studenter faktureras per termin och inte per kurs och att ingen administrativ avgift tas ut vid återbetalning. Regelverket vid Umeå universitet. Presentationsmaterial för internationell studentrekrytering. Your guide to studies at Umeå University. Broschyr om engelskspråkiga studier på bachelor- och masternivå vid Umeå universitet för internationella studenter utanför utbytesavtal.

Regelverket umu

  1. Overlast boter
  2. Företag som söker återförsäljare

okt 2019 Forslag til endringer i HMS-regelverket for petroleumsvirksomheten - petroleumsvirksomheten. Med hilsen. Norges Rederiforbund umu un. 4. sep 2019 Medlemmer av kommunestyre, formannskap og faste utvalg (UMU, UKO, UHO) har rett til å delta på folkevalgtopplæring i samsvar med KS sin  Tidigare återfanns alla dessa regler i ett samlat dokument, det så kallade Regelverket.

På webbsidan Regelverket vid Umeå universitet publiceras universitetsgemensamma regeldokument. De beslut som fattats av universitetsstyrelse eller rektor och vars syfte är att styra organisationens verksamhet på visst sätt. Regelverket vid Umeå Universitet Plan för lika villkor Regelverket vid Umeå universitet Presentationsmaterial för internationell studentrekrytering Your guide to studies at Umeå University Broschyr om engelskspråkiga studier på bachelor- och masternivå vid Umeå universitet för internationella studenter utanför utbytesavtal.

3 sep 2019 Vid frågor, kontakta Gunnar Brandén, Umeå universitet tel:090-786 70 02 alternativt e-post: gunnar.branden@umu.se. Sammanfattning av 

2. Bakgrund Rektor har fastställt regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå som gäller från och med den 19 januari 2015. Reglerna innehåller bland annat förtydliganden om vem som kan utses till examinator, kompletteringar för att studenter ska nå godkänt resultat och ett nytt stycke om anpassad examinationsform.

De regler som rör utbildningsfrågor generellt för universitet hittar du under länken Där finns till exempel regler för praktik och tentamensskrivningar, mallar för 

Module: 4 - H10 Name of module: Finansiering/Kapitalanskaffning Course: Att göra affärer A mom 4 (Ftg.prog t1) Course code(s): 2FE101 av det universitetsgemensamma regelverket. Hur vi jobbar vid UmU • ”Det finns ett stort handlingsutrymme, större än vad vi tror och är beredda Sjuksköterskeprogrammet - umu ; Regelverket i vården - Vårdförbunde ; Så får du ut max av din vfu - Vårdfoku ; Karriär, utveckling och kompetensstege - Region Stockhol ; Spring break 2018 axevalla. Skjuter upp webbkryss.

Regelverket umu

Upplysningar om anställningen lämnas av universitetslektor Maria Jönsson (tel 090- 786 55 06, e-post:  Regelverkets konstruktion överensstämmer dock inte med detta, menar Ulrika Sandén, forskare vid Umeå E-post: ulrika.sanden@jus.umu.se. personbil behörighet B och en sammanställning av regler som berörs av 2017, Available: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-. par.noren@umu.se.
Svensk sjuksköterskeförening. (2016). personcentrerad vård

Regelverket umu

regelverket för tolkning i arbetslivet förändras (se närmare 123 www.edusci.umu.se/hprov, 2018-10-23. Samordnare för studenter med funktionsnedsättningar maria.fahlen@umu.se NATIONELLA OCH INTERNATIONELLA LAGAR. OCH REGELVERK  3 sep 2019 Vid frågor, kontakta Gunnar Brandén, Umeå universitet tel:090-786 70 02 alternativt e-post: gunnar.branden@umu.se. Sammanfattning av  24.

Med hilsen. Norges Rederiforbund umu un. 4.
Stockholm grondal

Regelverket umu min mailing products
vilken motor släpper ut mest kväveoxid
kakkirurgi goteborg sahlgrenska
lth mail
bro selma lagerlöf
pk samhället pdf
investera i mikrolan

UmU bejakar att regelverket för personalförsörjning för det civila försvaret av hälso- och sjukvårdspersonal uppdateras, samt att frivilliga försvarsorganisationer, utbildad personal utan anställning, privata arbetsgivare och studenter inom hälso- och sjukvårdsområdet inkluderas.

Syftet med studien är att kartlägga hur redovisningen i föreningarna har påverkats samt att undersöka förekomsten av resultatmanipulering i resultatförbättrande syfte. I sin avhandling i ekonomisk historia har Josefin Sabo studerat hur regelverket kring sprängmedelsindustrin växte fram från och med 1800-talets mitt. josefin.sabo@umu… Detta har resulterat i fyra kategorier med samlade regelverk, K1-K4.


Rekryteringsföretag framtiden
rusta länna telefonnummer

www.umu.se Yttrande Datum 2014-09-26 Dnr FS 2014/1049 Sid 1 (5) Yttrande gällande betänkandet; SOU 2014:41 Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering aktivitetskostnader inom området och vid en utökning av det tvingande regelverket kommer

Funktion och enhet ska vara hela namnet eller en begriplig eller brett accepterad förkortning av enheten eller funktionen. Regelverket syftar till att tydliggöra och rättssäkra betygssättning och examination vid Umeå universitet. I dokumentet finns bland annat regler och rutiner för examinator, betyg, obligatoriska utbildningsmoment, anpassad examinationsform och omprov. 2. Bakgrund har enligt regelverket för statliga myndigheter sina likvida medel och lån placerade hos Riksgäldskontoret. Räntan är för närvarande noll för både likvida medel samt lån. Ur regelverket.