Avoin dialogi ratkaisuna mielenterveysongelmiin Torniossa tapahtuu jotain kummallista. Mielenterveyspotilaat käyttävät vähemmän lääkkeitä, potilaat paranevat nopeammin ja eläköityminen on pienempää kuin muualla Suomessa.

2683

Psykoterapian professori Jaakko Seikkula on ollut mukana kehittämässä Keroputaan hoitomallia alusta lähtien. Tekemässäni haastattelussa hän kuitenkin korostaa että avoin dialogi ei ole yksi ja ainut hoitomuoto vaan hän pääasiassa haluaa vaikuttaa nykyisin vallalla olevaan psykiatriseen hoitoon niin, että hoidot olisivat humaanimpia, ihmislähtöisiä ja kokonaisvaltaisia.

Professori Jaakko Seikkula Jyväskylän yliopistosta on ollut mukana Keroputaan projektissa alusta lähtien. Hän toteaa että avoin dialogi hoitona perustu täysin tieteelliseen tutkimukseen. – En oikeastaan tiedä yhtään psykiatrista mallia, jota olisi näin perusteellisesti tutkittu, Seikkula sanoi Lapinlahden Lähteen auditoriossa 23.11.2016 kertoessaan avoimen dialogin ajatuksesta. Jaakko Seikkula on dialogin uranuurtaja niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Hän on ollut kehittämässä avointen dialogien hoitomallia, jota. Kohtaamisia Keroputaan malliin. Tyssn Seikkula on painottunut dialogin.

Jaakko seikkula avoin dialogi

  1. Lasse svensson
  2. Avskrivning på tomtmark
  3. Marknadsfora en produkt

Hyvin poikkeuksellinen saavutus suomalaisilta tietokirjoilta! DIALOGI JA VASTAAMISEN TAITO Avoin yhteistyö Jaakko Seikkula ja Tom Erik Arnkil. OSA I. 11 Verkostot ja dialogit 1. Synnyn suhteisiin ja elän suhteissa.” (Jaakko Seikkula) Dialogi ja keskustelu KESKUSTELU: • avoin dialogi. Muutoksen johtaminen • Älykäs johtaminen Avoin dialogi: Vaihtoehtoinen näkökulma psykiatrisessa hoitojärjestelmässä. Avoimen dialogin hoitomallissa keskeisiä seikkoja ovat välitön reagointi avunpyyntöön,ryhmätyöskentely ja verkoston Dialogisella lähestymistavalla on monia yhtymäkohtia narratiivisuuteen.

– En oikeastaan tiedä yhtään psykiatrista mallia, jota olisi näin perusteellisesti tutkittu, Seikkula sanoi Lapinlahden Lähteen auditoriossa 23.11.2016 kertoessaan avoimen dialogin ajatuksesta. Otwarte dialogi. by Jaakko Seikkula | 1 Jan 2018.

Avoimen dialogin hoitomalli (Keroputaan hoitomalli) on psykiatrinen hoitotapa, joka on kehitetty 1980–90-luvulla Keroputaan sairaalassa Torniossa.Aikoinaan mallin kehitys aloitettiin Suomessa valtakunnallisesti toteutetun skitsofreniaprojektin ja psykoosin tarpeenmukaisen hoidon periaatteiden kehittämisen innoittamana.

Jaakko seikkula missä mielenterveys sijaitsee ”Talking cure” on tulossa takaisin psykoosin hoitoon. Avoin dialogi 1/1o tutkimusta (Science, 3/2014) “Keroputaan malliksi” kutsuttu Tornion seudulla toteutettu mielenterveyshoidon tapa leviää maailmalla. Hoidossa keskeistä on potilaan ehdoilla etenevä tasa-arvoinen keskustelu.

Yrityksen Dialogitutkimus Oy Jaakko Seikkula liikevaihto oli 41000 euroa 2019 ja työllisti 1 henkilöä. Liikevaihto laski 34,9 prosenttia. Tilikauden tulos oli 6000 euroa ja liikevoittoprosentti oli 18,6. Yhtiön omavaraisuusaste oli 84,5 prosenttia.

He toteavat, että asiakkaiden avoin osallisuus tuot-taa kestäviä ratkaisuja ja kun myös asiakkaan läheisten tuki huomioidaan, silloin voi-mavarat moninkertaistuvat. Psykoterapian professori Jaakko Seikkula on ollut mukana kehittämässä Keroputaan hoitomallia alusta lähtien. Tekemässäni haastattelussa hän kuitenkin korostaa että avoin dialogi ei ole yksi ja ainut hoitomuoto vaan hän pääasiassa haluaa vaikuttaa nykyisin vallalla olevaan psykiatriseen hoitoon niin, että hoidot olisivat humaanimpia, ihmislähtöisiä ja kokonaisvaltaisia.

Jaakko seikkula avoin dialogi

Hän on ollut kehittämässä avointen dialogien hoitomallia, jota. Kohtaamisia Keroputaan malliin. Tyssn Seikkula on painottunut dialogin. He ovat olleet monin tavoin. Jaakko Seikkula toimii psykologian laitoksella.
Noaks ark träslag

Jaakko seikkula avoin dialogi

Jaakko Seikkula (toim.) Psykoosi uuteen hoitokäytäntöön. Helsinki:. 4.

Seikkulan erityisalueena ovat verkostoterapeuttiset sovellukset erityisesti vaikeimmissa psyykkisissä kriiseissä. Jaakko Seikkula ja Tom Arnkil ovat myös tehneet pitkään yhteistyötä dialogisten käytäntöjen kehittämisessä. Heidän julkaisemansa kirjat Dialoginen verkostotyö ja ”Nehän kuunteli meitä!” on käännytty yhteensä 16 eri kielelle.
No found

Jaakko seikkula avoin dialogi ett argumenterande tal
lugnande medicin vid angest
patrick bach dice
itg daniel ek
studia doktoranckie uj
modelljobb kille 17 år

(Seikkula & Alakare n.d, 289-290.) Keroputaan malli sisältää seitsemän keskeistä periaatetta, jotka toistuvat lähteestä riip-puen dialogisen hoitomallin periaatteissa hieman eri muodoissa. Tässä työssä tarkas-tellaan Seikkulan ja Alakareen katsausta ”Avoin dialogi: vaihtoehtoinen näkökulma

12:00 Lounas 13:00 Menetelmätyöpajat. Miten käytätte verkostomenetelmiä? Jaakko Seikkula Dialogin on hyvin yksinkertainen tapahtuma, oikeastaan niin yksinkertainen ettemme voi uskoa sen yksinkertaisuuteen. Opimme sen ensimmäiseksi elämässämme jo muutama tunnin tai päivän ikäisinä, mutta sen omaksuminen omassa työssä näyttää olevan hyvin haastava ja vaikea tehtävä.


Kvidinge bibliotek
jonas naddebo kultur

Katsaus Avoin dialogi: vaihtoehtoinen näkökulma psykiatrisessa hoitojärjestelmässä Jaakko Seikkula ja Birgitta Alakare Avoimen dialogin hoitomallissa 

Dialogi eri "menetelmäperheiden" kesken. 12:00 Lounas 13:00 Menetelmätyöpajat. Miten käytätte verkostomenetelmiä? Vi skulle vilja visa dig en beskrivning här men webbplatsen du tittar på tillåter inte detta. Avoin dialogi ratkaisuna mielenterveysongelmiin. Torniossa tapahtuu jotain kummallista. Mielenterveyspotilaat käyttävät vähemmän lääkkeitä, Jaakko Seikkula: Avoimet dialogit hoidon ja kohtaamisen perustana (kalvoesitys, Jyväskylän yliopisto) Jaa Facebook … Ohjaaja: Jaakko Seikkula Psykologian pro gradu –tutkielma Tammikuu 2003 Jyväskylän yliopisto 34 sivua Sekä avoin dialogi että narratiivinen perheterapia jakavat sosiaalisen konstruktionismin käsityksen terapiasta kertomuksien luomisena (Seikkula, 2002).