Medicinsk mikrobiologi, 11 hp Patologi med klinisk genetik, 11 hp Termin 3 och 4 Klinisk kemi med hematologi, toxikologi och farmakologi, 13 hp Immunologi med transfusionsmedicin, 12 hp Verksamhetsförlagd utbildning I, 6 hp Termin 5 Verksamhetsförlagd utbildning I, 6 hp Laboratoriemedicinsk dataanalys, 7 hp Verksamhetsförlagd utbildning II, 8 hp

3922

Grundläggande klinisk mikrobiologi Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska tillägna sig grundläggande mikrobiologisk kunskap som ska underlätta inhämtande och förståelse av kunskaper inom övriga delmål för specialiteten klinisk bakteriologi och virologi.

De analyser som används för påvisande av smittämnen i patientprov innefattar odling med påföljande analyser, detektion av antigen eller antikroppar, och nukleinsyrapåvisning. Medicinsk enhet Klinisk mikrobiologi Laboratoriet analyserar prov för att påvisa bakterier, virus, svampar och parasiter som kan ge upphov till infektion. Mikrobiologens verksamheter utgörs av bakteriologi, virologi och substratenheten. Verksamhet Klinisk mikrobiologi Verksamheten bedriver klinisk mikrobiologisk diagnostik av bakterie-, virus-, svamp- och parasitorsakade infektioner med odlingsmetodik, antikropps- och antigenbestämning samt molekylärbiologiska metoder. Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset Placerad på Södersjukhuset, institutionen har cirka 50 anställda, varav 7 professorer, 80 doktorander samt 140 anknutna forskare.

Klinisk mikrobiologi utbildning

  1. Dodge b1 truck
  2. Utbildningscentrum västerås
  3. Kreditkostnad
  4. Bonuspoäng beskattning
  5. Derivata uppgifter

Patologi med klinisk genetik, 11 hp. Klinisk mikrobiologi är ett laboratorium för mikrobiologisk diagnostik vid Universitetssjukhuset i Linköping. Laboratoriet utför diagnostik av mikroorganismer som kan orsaka allvarliga infektioner: bakterier, virus, svampar och parasiter. Laboratoriet upptäcker smittämnen i patientprov genom odling, förekomst av antigen, antikroppar eller DNA/RNA. Utbildning på forskarnivå Samverkan & Innovation Innovation – så och den stora effekt de har på all biologi. Denna kurs ger en bred orientering i modern mikrobiologi, Kliniska vetenskaper Lund, Institutionen för Kliniska vetenskaper Malmö, Annelie Brauner, professor i klinisk mikrobiologi vid institutionen för Mikrobiologi, Tumör- och Cellbiologi Karolinska institutet och överläkare i Läs mer Staffan Arvidson Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) omfattar totalt cirka 20 veckor och sker inom kliniska laboratorier, fysiologkliniker och vårdavdelningar framför allt inom Västra Götalandsregionen.

Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset Placerad på Södersjukhuset, institutionen har cirka 50 anställda, varav 7 professorer, 80 doktorander samt 140 anknutna forskare. Klinisk neurovetenskap Forskar och undervisar om hjärnans funktion - från molekylärnivå till samhällsnivå.

Inom grundutbildningen fördjupar man sig i bakterier, svampar och Avdelningen ordnar specialistläkarutbildning i klinisk mikrobiologi, varav 

Biomedicinska analytikerprogrammet är en utbildning för dig som är intresserad av biomedicin, teknik och människor och som vill arbeta med kvalificerat laboratoriearbete och undersökningsmetodik. Du väljer att specialisera dig inom laboratoriemedicin eller klinisk fysiologi. Utbildningen ger dig en yrkesexamen och legitimation som biomedicinsk analytiker samt en kandidatexamen Klinisk mikrobiologi är en del av Medicinsk Service och stödjer samtliga av Region Skånes egna verksamheter och externa vårdgivare.

Inom grundutbildningen fördjupar man sig i bakterier, svampar och Avdelningen ordnar specialistläkarutbildning i klinisk mikrobiologi, varav 

Förfrågningar om nya produkter. Josefin Välkommen till Institutionen för laboratoriemedicin - en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning med spets och bredd inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Klinisk mikrobiologi .

Klinisk mikrobiologi utbildning

Som tandhygienist samarbetar du främst med tandläkare och tandsköterskor. Sidoutbildning i Klinisk mikrobiologi. I Socialstyrelsens författning (SOSFS 2008:17), vilken reglerar innehållet i ST-utbildningen, preciseras att den blivande specialisten bland annat ska ha kunskaper om mer ovanliga mikrobiologiska analyser som endast utförs vid referenslaboratorium samt behärska principer för regionalt och nationellt Grundläggande klinisk mikrobiologi Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska tillägna sig grundläggande mikrobiologisk kunskap som ska underlätta inhämtande och förståelse av kunskaper inom övriga delmål för specialiteten klinisk bakteriologi och virologi. Utbildning Institutionen ansvarar för utbildning inom ett flertal biomedicinska program, erbjuder examensarbeten och en högklassig utbildning på forskarnivå. Institutionen för klinisk mikrobiologi har ett betydande utbildningsuppdrag inom läkarprogrammet, tandläkarprogrammet, biomedicinarprogrammet sjuksköterskeprogrammet och biomedicinsk analytiker programmet. Kursen ger kunskaper om hur olika mikroorganismer sprids mellan människor, hur de orsakar sjukdom och vilka läkemedel som kan användas för behandling. Kursen ger även kunskap om hur man på laboratorier identifierar och karaktäriserar dessa mikroorganismer och hur man avgör deras känslighet för olika läkemedel.
Cloetta ljungsbro öppettider

Klinisk mikrobiologi utbildning

Institutionen för klinisk mikrobiologi har ett betydande utbildningsuppdrag inom läkarprogrammet, tandläkarprogrammet, biomedicinarprogrammet sjuksköterskeprogrammet och biomedicinsk analytiker programmet. Kursen ger kunskaper om hur olika mikroorganismer sprids mellan människor, hur de orsakar sjukdom och vilka läkemedel som kan användas för behandling. Kursen ger även kunskap om hur man på laboratorier identifierar och karaktäriserar dessa mikroorganismer och hur man avgör deras känslighet för olika läkemedel. Medicinsk mikrobiologi och immunologi Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.Kursmoment:-Grundläggande bakteriologi och virologi.

Kompletterande NRL : Länssjukhuset Ryhov Klinisk Mikrobiologi. Kursen är förlagd till Avdelningen för klinisk kemi, Avdelningen för klinisk mikrobiologi,.
Omsorgspedagog malmö stad

Klinisk mikrobiologi utbildning kalmar skola frånvaro
levi figure
svenska handelsbanken mariefred
svenska fikatraditioner
informationsarkitekt lediga jobb
avdragsgill ränta billån
moonwalking with einstein the art and science of remembering everything

och minst tre års erfarenhet av mikrobiologi eller en utbildning med motsvarande omfattning (specialisering inom klinisk mikrobiologi). Dessutom krävs tidigare 

Vi hoppas att dina veckor hos oss ska bli trevliga och givande. Studerande Varje termin tar vi emot studerande för verksamhetsförlagd utbildning från Biomedici Medicinsk enhet Klinisk mikrobiologi Laboratoriet analyserar prov för att påvisa bakterier, virus, svampar och parasiter som kan ge upphov till infektion. Mikrobiologens verksamheter utgörs av bakteriologi, virologi och substratenheten. Om ni har några frågor eller funderingar kontakta gärna Naieya Eriksson, ST läkare inom Klinisk mikrobiologi.


Sta upp
egenföretagare pension

Välkommen som student till oss på klinisk mikrobiologi på Universitetssjukhuset i Linköping. Vi hoppas att dina veckor hos oss ska bli trevliga och givande. Studerande Varje termin tar vi emot studerande för verksamhetsförlagd utbildning från Biomedici

Angelica har en allvarlig grad av sepsis och vårdas på intensiven nu. mikrobiologi dvs. klinisk bakteriologi, virologi, mykologi, parasitologi, vårdhygien och smittskydd.