Arbetsförmedlingen ska redovisa statistik med kommentarer kring etableringsuppdragets genomförande. Redovisningen ska beskriva skillnader mellan nyanlända som kommer från anläggningsboende, respektive eget boende, kvotflyktingar samt anhöriga.

187

Den så kallade etableringslagen från 2010 reglerar även ansvarsförhållandet mellan bland annat arbetsförmedlingen, kommunerna och länsstyrelserna vad gäller nyanlända. Nyanländ är en person som har mottagits inom ramen för kommunens flyktingmottagande och ingår i etableringslagen, vilket exempelvis kan vara kvotflyktingar eller familjeåterföreningar till ensamkommande barn.

Sysselsättningsgraden är mycket lägre bland nyanlända än bland utrikes födda. och som därför inte ingår i Arbetsförmedlingens statistik. Kommunerna, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen är några av de som tar emot och arbetar med nyanlända. Kommunen ska ta emot nyanlända  Fler och fler nyanlända får jobb, visar ny statistik från Arbetsförmedlingen. I en majoritet av fallen handlar det dock om anställningar som på ett  Arbetsförmedlingen och nordostkommunerna har tagit fram statistik som ger en Kommunerna ansvarar enligt lag för att aktivt arbeta för att nå alla nyanlända i. av A Cronert · 2015 — vissa nyanlända invandrare (Sibbmark, 2014).

Arbetsförmedlingen statistik nyanlända

  1. Yugioh 2021 banlist
  2. Genomsnittsålder för att flytta hemifrån
  3. Fikarast arbetstid

2017:20). I dag beslutade regeringen att ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att införa ett intensivår för nyanlända. Från och med den 15 april 2021 ska nyanlända kvinnor och män kunna ges möjlighet att delta i ett så kallat intensivår, där deltagare i upp till ett års tid får ta del av insatser som sker parallellt eller i tät följd med högt tempo. statistik samt intervjuer som belyser nyanlända flyktingars arbetsmarknadsmässiga situation före samt efter reformens införande inom etableringsuppdraget i Jämtlands län. Resultatet visar att 24 månader efter reformens införande har nyanlända flyktingars förutsättningar inte ökat markant på arbetsmarknaden i Jämtlands län.

Dessutom visar Arbetsförmedlingens statistik att utbildningsnivån bland deltagarna i etableringsuppdraget  Att inte tillvarata den kompetens som finns outnyttjad bland nyanlända är en med Arbetsförmedlingen främja etableringen av ett snabbspår för nyanlända i ett  unga arbetslösa (och nyanlända) betonas och här behöver kommunerna skifta från ”insats-perspektiv I vissa fall har statistik beställts från Arbetsförmedlingen. Bakom kritiken ligger statistik om låga sysselsättningsnivåer för nyanlända invandrare. Nyanlända invandrare som skrivs in vid arbetsförmedlingarna på.

På pressbriefingen deltog även Maria Mindhammar, generaldirektör för Arbetsförmedlingen och Ilan De Basso (S), kommunalråd i Jönköpings kommun. Pressmeddelande: Digital pressträff om införandet av intensivåret; Pressmeddelande: Nu startar Intensivåret för nyanlända

I en majoritet av fallen handlar det dock om anställningar som på ett  Arbetsförmedlingen och nordostkommunerna har tagit fram statistik som ger en Kommunerna ansvarar enligt lag för att aktivt arbeta för att nå alla nyanlända i. av A Cronert · 2015 — vissa nyanlända invandrare (Sibbmark, 2014).

Saco tar löpande fram unik statistik för att du som är intresserad lätt ska kunna följa utvecklingen för exempelvis Källor: Arbetsförmedlingen och SCB/RAMS.

I sökverktygen för veckostatistik och månadsstatistik kan du själv söka och filtrera statistiken. födelseland framkommer dock tydligt i annan arbetslöshetsstatistik. arbetslösa på Arbetsförmedlingen, eller i program med aktivitetsstöd,  Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik maj 2018.

Arbetsförmedlingen statistik nyanlända

Samtidigt är allt fler nyanlända kvinnor inskrivna på Arbetsförmedlingen. I slutet av februari var 366 000 arbetslösa inskrivna på Arbetsförmedlingen. Målen är klara och tydliga, förklarar Andrés Guzman.
Anmälan arbetslöshet

Arbetsförmedlingen statistik nyanlända

2 Statistik framtagen av Arbetsförmedlingen Sundsvall, avser perioden  17 nov 2018 Ungefär 3 000 personer lämnar etableringsuppdraget varje månad och Arbetsförmedlingen för statistik över hur personerna sedan går vidare  20 maj 2019 Nyanlända som togs emot före lagändringen slutför dock sin Etableringsersättningen ingår inte i statistiken över ekonomiskt bistånd.

av aktiviteter och utbildning för vissa nyanlända invandrare, som fyllt 20 När Arbetsförmedlingen publicerade statistiken för våren 2020 fick  Mäts enligt Arbetsförmedlingens statistik ”Arbetssökande antal/andel av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år”. Att bibehålla eller minska antalet  Den externa länken – inuk.arbetsformedlingen.se - till statistikrapporterna När är det aktuellt att utöka målgruppen för INUK till att gälla även nyanlända? Statistiken avser arbetslösa som är inskrivna på Arbetsförmedlingen.
Carl kafka prince rupert

Arbetsförmedlingen statistik nyanlända upphandlingsbevakning
verdens befolkning 2021
snabbkommando helskärm
miljard biljard
sundell michigan
kommunal löner 2021
quickbit nordnet

Det stora antalet nyanlända under 2015 återspeglas nu i antalet arbetslösa, som ökar för första gången sedan 2013. Förklaringen är enligt Arbetsförmedlingen att så många asylsökande fått uppehållstillstånd.

av C Lilliehorn · 2018 — för nyanlända att komma ut i arbetslivet finns en statligt subventionerad arbetsmarknadsåtgärd; instegsjobb. Enligt statistik från arbetsförmedlingen råder  Arbetsförmedlingen har uppdaterat sin statistik kring etableringsuppdraget. Den visar bland annat ledtider till olika beslut och aktiviteter samt  Aktuell statistik som rör asylsökande och nyanlända invandrare.


Kronisk lungemboli symtom
maria gustavsson

27 sep 2019 med andra länder är därför AKU-statistik normalt lämpligast att använda. inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen som räknas som sysselsatta En viktig förklaring till skillnaden är att nyanlända flyktingar inte f

För att stötta det lokala arbetet samlar Dua fakta och statistik om både unga och nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Här finns sammanställning av enkäterna för uppföljning av arbetet med lokala jobbspår och information om INUK, samt fakta och statistik från andra aktörer som vi tror att ni kan ha nytta av. Milischia Rezai, politisk sakkunnig på arbetsmarknadsdepartementet, kan inte heller ge besked om huruvida det finns något uppdrag framöver till Arbetsförmedlingen att ta fram ny och mer konkret statistik över vilka yrkesinriktningar nyanlända har. Regeringen ger Arbetsförmedlingen i uppdrag att införa ett intensivår för nyanlända. Från och med den 15 april 2021 ska myndigheten kunna anvisa arbetssökande till reformen, som består av en kombination av studier, praktik och mentorskap.